tatlanır olgunlaşan acılar

  tatlanır olgunlaşan acılar   yıkıldıkça sinemde tahtını kurar                 bozguna uğramış, derbeder sözcükler senede kaç güz mevsimi yaşar                dalından sürülmüş, imgesel cümleler   kaç sokağın boynunu büker               camdan sarkan, özlem kokan çiçekler avuçlarımdan kayıp düşer               cenklerde

:: paylaş ::